திறந்திருக்கும் நேரம்

தினசரி
  • 8.30 - 13.00
  • 18.00 - 21.00
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 - 21.00
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

நித்திய பூஜைகள்

தினசரி
  • காலை 8.30
  • மாலை 7.30
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 / 12.00 / 19.30
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

விஷேட நேரடி ஒளிபரப்பு

பதிகங்கள்

மாத நிகழ்வுகள்

மாத நிகழ்வுகள்

17:30 : நாராயண பஜனை

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

19:00 :- விஷேட பூஜை

பௌர்ணமியில் பொதுவாக அம்மன் வழிபாடு மேற்கொள்ள...

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

அமாவாசை தினத்தில் விரதம் இருந்து நம் இஷ்ட தெய்வத்தை வழிபடுவதால் நாம் விரும்பிய அனைத்தையும் நாம...

மாத நிகழ்வுகள்

விநாயகரை நோக்கிய விஷேட வழிபாடு 

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

மாலை : அபிஷேகம், பஜனை, படிப்பூஜை 

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

முருகனுக்கான விரதம் 

கந்தனை அடைய நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய விரதங்களில் ஒன்று  <...

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

17:00 - 21:00 : அபிஷேகம், உள்வீதி வலம் வருதல் 

 

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

சிவனுக்குரிய விஷேட விரதம் 

16:00 மணிக்கு அபிஷேகம் 

 

மாத நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

விஷ்ணுபகவானுக்குரிய விரதம் 

 

மாத நிகழ்வுகள்

மாத நிகழ்வுகள்

உங்கள் எண்ணங்கள் , கருத்துக்கள்

தொடர்புகளுக்கு

Sihlweg 3

Postfach

8134 ZH - Adliswil

+41 (0) 44 709 06 30

+41 (0) 79 866 85 00

[email protected]