திறந்திருக்கும் நேரம்

தினசரி
  • 8.30 - 13.00
  • 18.00 - 21.00
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 - 21.00
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

நித்திய பூஜைகள்

தினசரி
  • காலை 8.30
  • மாலை 7.30
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 / 12.00 / 19.30
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

விஷேட நேரடி ஒளிபரப்பு

பதிகங்கள்

வருடாந்த விசேட நிகழ்வுகள்

வருடாந்த விசேட நிகழ்வுகள்
8 மாதங்கள் முன்

ஐயப்பன் மண்டல பூஜை : 17.11.2023 - 27.12.2023

ஸ்ரீ ஐயப்பன் அல்லது...

வருடாந்த விசேட நிகழ்வுகள்
1 வருடம் முன்

t

வருடாந்த விசேட நிகழ்வுகள்
2 ஆண்டுகள் முன்

ஆடிஅமாவாசை விரதம்

ஆடி அமாவாசை விரதம் எதிர்வரும்...

வருடாந்த விசேட நிகழ்வுகள்
3 ஆண்டுகள் முன்

கந்தஷஷ்டி  2023

கந்தஷஷ்டி இந்துக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பண்டிகையாகும், ஏனெனில் ...

வருடாந்த விசேட நிகழ்வுகள்

மாத நிகழ்வுகள்

உங்கள் எண்ணங்கள் , கருத்துக்கள்

தொடர்புகளுக்கு

Sihlweg 3

Postfach

8134 ZH - Adliswil

+41 (0) 44 709 06 30

+41 (0) 79 866 85 00

[email protected]